Çocuk Giyim

Çocuğun giyimi, sağlığı ve konforu açısından büyük önem taşımaktadır. Çocukların giyimlerinden %100 ebeveynler sorumludurlar. Çocuk giyim her şeyden önce onu sıcaktan ve soğuktan korumalıdır. Aynı zamanda giyim, sosyal statüyü yansıtan önemli faktörlerden birisidir. Çocuk giysilerinin fonksiyonel olması oldukça önemlidir ve giysilerinin seçiminde aynı anda birden fazla sayıda kritere dikkat etmek gerekmektedir.

Bebek Giyim

Son araştırmalara göre, seçilen kıyafetlerinin, bebeklerin büyümesi, gelişimi ve psikolojisi üzerinde önemli etkileri olduğu yönündedir. Bebek giyimleri, rahat, düzenli giyinen bir çocuğun kendine güveni, hoş ve her şeyden önce ergonomik olarak artıyor ve tüm bunlar …

Haknur Bebe

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store